Woning stoker

Woning stoker

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de stoker de grootste gezondheidsrisico’s loopt. In zijn woning nemen de gevaarlijke ultra fijnstof concentraties in hoge mate toe, vooral bij het opstarten en uitdoven van de kachel. Bovendien zuigt de houtkachel zuurstof uit de directe omgeving van het huis aan, waarin het ultra fijnstof nog aanwezig is. Ook dit aspect is volgens de Wageningse hoogleraar Lars Hein een voorbeeld van de Nederlandse onderschatting van de gezondheidseffecten van houtstook. Het door hem geschatte aantal van 900 tot 2700 vroegtijdige doden noemt hij dan ook ‘een eerste, voorlopige inschatting’.

Woning van de stoker – Lars Hein Intro: De keerzijde van houtstook in open haarden en kachels

– Professor Dr. Lars Hein, hoogleraar ecosysteendiensten en milieuverandering aan de Wageningen Universiteit. Hij houdt zich bezig met het analyseren van de verbinding tussen milieu en economie. Dit artikel werd geplaatst in Tijdschrift VVM Milieu Dossier, september 2018.

Wees bewust, denk na

foto: PXhere.com

Ook andere, buitenlandse studies onderstrepen dat de luchtkwaliteit in houtgestookte huizen ongezond is. Niet alleen qua fijnstof maar ook qua PAK’s (bewezen kankerverwekkend) en benzeen, eveneens ingedeeld bij de kankerverwekkende stoffen. In voorlichtingsmateriaal van het Amerikaanse Ecology Department van de staat Washington worden enkele onderzoeken aangehaald die aantonen dat in houtgestookte huizen er gemiddeld 26 procent meer fijnstofdeeltjes aanwezig zijn dan in niet-houtgestookte huizen. (Bron 1). De benzeenniveaus lagen in houtgestookte huizen 29 procent hoger (Bron 2). Maar het grootste verschil waren wel de gemiddelde niveaus van de PAK’s: tot wel 300 tot 500 procent hoger! (Bron 3)

How Wood Smoke Harms Your Health: Department of Ecology State of Washington

Bron 1
Molnár P, Gustafson P, Johannesson S, Boman J, Barregard L, Sällsten G. 2005. Domestic wood burning and PM2.5 trace elements: Personal exposures, indoor and outdoor levels. Atmospheric Environment 39(14): 2643-2653

Bron 2
Gustafson P, Barregard L, Strandberg B, Sällsten G. 2007. The impact of domestic wood burning on personal, indoor and outdoor levels of 1,3-butadiene, benzene, formaldehyde and acetaldehyde. J Environ Monit. 9(1):23-32

Bron 3
Gustafson P, Ostman C, Sällsten G. 2008. Environ Sci Technol. 42(14):5074-80. Indoor levels of polycyclic aromatic hydrocarbons in homes with or without wood burning for heating

Vergelijking verschillende typen kachels

Het zal niemand verbazen dat de moderne houtkachel minder fijnstof uitstoot dan de traditionele houtkachel, maar ook een ECO-label houtkachel is nog altijd vele malen vervuilender dan gas of stadsverwarming. Deens onderzoek uit 2016 noemt een factor 100. De vergelijking met de warmtepomp valt nog ongunstiger uit: een factor 200 vervuilender. De Eco-label houtkachel stoot 7 keer zoveel fijnstof uit dan een houtpellet kachel. Ook de richtlijnen voor de ECO-designkachel, die nu door staatssecretaris Stientje van Veldhoven vervroegd worden ingevoerd zijn weinig ambitieus, omdat dit op Europese richtlijnen is gebaseerd.

Moderne kachels zouden minder fijnstof en juist meer van het gevaarlijker ultrafijnstof uitstoten. Daarom bestaat er kritiek op de vaak gehanteerde meetmethode: in plaats van het meten van de massa zou het juister zijn om het aantal fijnstofdeeltjes te tellen.

Gas of elektrisch

Wie toch het comfort en de sfeer van een open haard of houtkachel wil, maar dan zonder een vervuild binnen- én buitenmilieu kan tegenwoordig kiezen voor een elektrische haard of een ‘hout’ kachel op gas. In Europa zien we ze steeds vaker in restaurants en hotels.

Alternatief voor de vuurkorf

Vuurkorf op gas: vuur zonder rook. Een gezond alternatief voor jezelf en de buurt.

Zwitserse stookmethode

Ook blijkt de vaak aangeprezen Zwitserse stookmethode volgens door de Denen aangehaald Duits onderzoek nauwelijks gezondheids- en milieuwinst op te leveren, vooral de uitstoot van roet neemt toe, tot wel 400%.

Diverse onderzoeken van het Deense Building Research Institute

Diverse onderzoeken van het Deense Building Research Institute hebben aangetoond dat bij het verbranden van hout in een kachel de omgevingslucht wordt vervuild. In geïsoleerde woning waar de ventilatie van het rookkanaal concurreert met de mechanische ventilatie leidt dit tot een substantiële vervuiling van de lucht in de woning. In oudere woningen komt de verontreinigde lucht via de deur van de kachel binnen als deze geopend wordt voor het bijvullen van hout. Vooral in de winter is dit een probleem omdat er minder geventileerd wordt en men meer tijd binnenshuis doorbrengt.

De metingen werden uitgevoerd met een P-Trak (Model 8525 Ultrafine Deeltjesteller).

p.1

Metingen vonden plaats in twee identieke hotelkamers in een Slowaakse berggebied met schone lucht. In de beide kamers werd in de ochtend de luchtkwaliteit gemeten en deze had dezelfde lage verontreinigingsniveaus. In een kamer werd de moderne houtkachel aangestoken met droog hout en aanmaakblokjes. Een uur later was in deze kamer de vervuiling ongeveer 60 keer hoger en dat terwijl de deur van de kachel al die tijd gesloten bleef. Na ongeveer 1,5 uur bedroegen de fijnstofdeeltjes 97.400 fijnstofdeeltjes per cm3. ‘Vergelijkbaar met spitsuur op de snelweg maar dan in je eigen huiskamer’. In de andere hotelkamer bleef de luchtkwaliteit gelijk.

De traditionele houtkachel scoorde nog slechter: na het ontsteken nam de vervuiling fors toe namelijk 125 maal tot 275.000 deeltjes per cm3.

p. 25

Een typisch modern exemplaar ECO-label houtkachel vervuilt de helft minder dan een oude houtkachel maar toch meer dan 100 keer zoveel als stadsverwarming en gas. De vervuiling door moderne houtkachels onder optimale verbranding is meestal 200 keer hoger dan vervuiling door warmtepompen en 7 keer hoger dan dat van hout pelletketels. De meest milieuvriendelijke oplossing is de woning goed isoleren en gebruik te maken van hernieuwbare energie: geothermische energie, zonnewarmte, biogas, etc.

p.26

Nieuwe kachels net zo schadelijk voor milieu als oude kachels: Bovendien is de vervuiling door nieuwe kachels nog steeds veel hoger dan de vervuiling door schonere warmtebronnen en sommige studies suggereren dat nieuwe kachels minder organische deeltjes (koeleffect) maar dezelfde hoeveelheid roetdeeltjes (opwarmingseffect) kunnen uitstralen, meer bijdragen aan het broeikaseffect dan oudere kachels (zie pagina 24).

p.27 ECO Design kachel

De EU Ecodesign-richtlijn stelt eisen aan het energieverbruik en nadelige emissies van producten op de EU-markt. De Ecodesign-richtlijn introduceert emissie vereisten voor i.a. houtkachels en boilers. De eisen van de richtlijn zijn echter zo gematigd dat de meeste al in gebruik zijnde houtkachels al daaraan voldoen in Denemarken. Door dat deze richtlijnen bedoeld zijn voor heel Europa is het lastig als land apart ( nationaal) deze aan strengere eisen te gaan onderwerpen.

p. 26

Over de Zwitserse stookmethode wordt gezegd dat dit de uitstoot van fijnstof met een factor 3 /10 zou reduceren. Maar nieuwe Duits studies zouden aantonen deze methode geen deeltjesreductie oplevert en dat de hoeveelheid schadelijke roetdeeltjes kunnen oplopen tot 400%.

Tenslotte, zelfs optimale werking in een nieuwe eco-gelabeld houtkachel zal ernstige luchtvervuiling veroorzaken met ultrafijne deeltjes.

Risico’s pelletkachel

De brandweer waarschuwt voor brandgevaar bij de pelletkachel en voor koolmonoxidevergiftiging bij de opslag van de pelletkorrels.

Petitie

Stichting HoutrookVrij vindt dat iedereen recht heeft op schone en gezonde lucht. De overheid moet hier duidelijke regels voor opstellen en deze handhaven. Dus steun onze actie door de petitie te tekenen.

 

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.