Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Stichting HoutrookVrij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden. Noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Stichting HoutrookVrij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde. Welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Auteursrecht

Stichting HoutrookVrij spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Stichting HoutrookVrij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voorzover Stichting HoutrookVrij beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Stichting HoutrookVrij deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

Conceptontwikkeling, vormgeving en technische realisatie

Beeld: PXhere.com
Illustraties: Francis Nijenhuis
Infographic: MJVC (www.MJVC.info)

 

Webredactie: Mariel ellens, Vincent van der Heiden, Pauline Nijenhuis
Ontwerp/realisatie: frenz.nl netklaar.nl

Petitie

Stichting HoutrookVrij vindt dat iedereen recht heeft op schone en gezonde lucht. De overheid moet hier duidelijke regels voor opstellen en deze handhaven. Dus steun onze actie door de petitie te tekenen.
Ga naar petitie tekenen