Een stookverbod, overtreding kan met $ 10.000 beboet worden!

Een stookverbod, overtreding kan met $ 10.000 beboet worden!
4 juli 2021 Redactie

Houtstook door particulieren belangrijke bron van luchtverontreiniging,
ook in British Columbia, Canada.

British Columbia, de meest westelijke provincie van Canada, wordt niet snel geassocieerd met luchtverontreiniging. Toch schat Health Canada dat luchtvervuiling 1.600 sterfgevallen per jaar veroorzaakt.
In de provincie wordt maar liefst 25 procent van de vervuiling door fijnstof door particuliere houtstook veroorzaakt. Het RIVM publiceerde onlangs een verglijkbaar getal voor de situatie in Nederland.

In British Columbia is men het hele jaar door buiten actief, en trots op de schone lucht. Toch worden regelmatig fijnstof-emissies geregistreerd die hoger zijn dan de norm. Door de slechte luchtkwaliteit in de winter wordt mensen met chronische ziekten afgeraden om buitenshuis te sporten.

Canadese overheden nemen maatregelen om luchtverontreiniging tegen te gaan.
Provinciale regels voor nieuwe kachels zijn aangescherpt, de uitstoot mag hooguit 2,5 gram/uur bedragen. Sinds 2008 hebben 9000 huishoudens subsidies ontvangen om hun houtkachels te vervangen. En in het district Duncan moeten oude kachels verwijderd worden als een huis verkocht wordt. (red. het vervangen van houtkachels voor een moderne variant zien wij in Nederland niet als oplossing!)

In Vancouver geldt tussen 15 mei en 15 september een stookverbod, overtreding kan met $ 10.000 beboet worden. Dit is de eerste stap van drie om de fijnstofuitstoot te verminderen. De gezondheids-gerelateerde voordelen zullen jaarlijks tot $ 869 miljoen besparing opleveren.

Bron: Times Colonist