Longartsen op de bres voor schone lucht

Longartsen op de bres voor schone lucht
2 mei 2021 Redactie

“Iedereen mag plezier maken maar niet ten koste van het levensgeluk van anderen.”

De zorg over luchtkwaliteit wordt breed gedragen onder longartsen. Longarts Hans in ’t Veen is al jaren betrokken bij de aanpak van luchtverontreiniging. Hij heeft meegedacht bij het opstellen van het Schone Lucht Akkoord en maakt zich met name zorgen over overlast door houtrook.

De gezondheidsrisico’s, als kanker en hart- en vaatziekten, die houtrook met zich meebrengt, zijn zowel buitens- als binnenshuis van toepassing, maar hier zijn niet alle eigenaren zich van bewust, aldus in ‘t Veen. Daarnaast is de fijnstof die bij houtstook vrijkomt een enorme belasting voor het milieu.

Het Schone Lucht Akkoord is een goede start om het probleem aan te pakken maar hij vindt het weinig ambitieus en te vrijblijvend. Hij ziet echter geen heil in het volledig verbieden van houtstook omdat dit meestal averechts werkt. Hij zou meer willen inzetten op voorlichting hoe ongezond houtrook is in de hoop dat houtstook net als roken een slechte reputatie krijgt. In de voorlichting zouden samenwerking en compassie centraal moeten staan waar mensen voortaan meer rekening moeten houden met elkaar.

Bron: Tijdschrift Milieu 2021- 1 maart  Thema Schone Lucht – Jan de Graaf