Terugdringen van uitstoot houtkachels is (nog) niet gelukt.

Terugdringen van uitstoot houtkachels is (nog) niet gelukt.
14 februari 2021 Redactie

Het schone lucht akkoord één jaar oud. Terugdringen van uitstoot houtkachels is (nog) niet gelukt.

In het afgelopen jaar ondertekenden het Rijk, 45 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord. Het doel: gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 halveren.
Houtstook is niet de enige bron van vervuiling die het akkoord aan wil pakken, ook het verkeer, landbouw en de industrie komen aan bod.

Houtkachels verbieden is helaas geen doel, maar de uitstoot moet wel omlaag. Enkele maatregelen: de gemeente Amersfoort handhaaft wat vaker bij klachten over overlast door houtstook, de overheid schrapte subsidies op kachels, en het RIVM geeft bij ongunstig weer een stookalert af.

Houtkachels blijven echter onverminderd populair: kachelverkopers zagen de verkoop niet dalen, de verkoop van buitenkachels steeg zelfs met 10 procent.

Het is dus niet gelukt houtstook terug te dringen. Misschien bieden andere  maatregelen die gepland staan om de uitstoot van houtkachels omlaag te brengen enige hoop, zoals een lokaal houtstookverbod en het bouwen van houtstookvrije wijken.

De evaluatie van het schone luchtakkoord zal jaarlijks terugkeren, De komende jaren zal blijken of de deelnemende partijen effectieve maatregelen ontwikkelen en realiseren die er echt voor zorgen dat de houtkachel voor minder overlast gaat zorgen en burgers beter beschermd worden