Open brief aan OMT en Red Team C19NL

Open brief aan OMT en Red Team C19NL
17 januari 2021 Redactie

Geachte deskundigen van Red Team C19NL en Outbreak Management Team,

 

De stichting HoutrookVrij wil een groot probleem aankaarten bij het Red Team C19 NL. Een probleem dat hand in hand gaat met corona. Het virus dat hoogst waarschijnlijk op een grotere schaal een probleem gaat worden als we kijken naar de invloed van de nieuwe varianten.

We gaan een zeer onzekere tijd tegemoet. Er is echter een probleem dat zeer veel invloed kan hebben op het aantal dodelijke slachtoffers waar naar onze mening te weinig naar wordt gekeken.

Het gaat om houtrook. Houtrook zorgt voor zeer grote hoeveelheid lokale luchtvervuiling en een toename van fijnstof.

Uit onderzoeken is gebleken (RIVM data) dat een toename van 1 microgram fijnstof leidt tot 13 tot 21 procent meer coronadoden. [1]

Volgens Energieonderzoek Centrum Nederland kunnen houtkachels in woonwijken tot 30 à 39% van de fijnstof concentraties veroorzaken.[2] Gemeten in 2018, sindsdien is het aandeel flink gestegen. Daarnaast werken veel burgers vanuit huis en zullen de houtkachel daarom nog intensiever gebruiken.

Het is nodig om vroegtijdig te anticiperen op een mogelijk scenario van grotere aantallen coronagevallen. Het is dan ook noodzakelijk om nu beleid te ontwikkelen dat inspeelt op het voorkomen de gezondheidseffecten door het stoken van hout in gebieden waar mensen wonen en leven. Zodat de kansen op overleven groter worden.

Een totaalverbod op hout stoken zou het meest voor de hand liggen. Als daar niet voor wordt gekozen kan gedacht worden aan minimaal een stookverbod bij windstil/mistig weer. Meer informatieverschaffing aan burgers via kranten, sociale media, het NOS journaal. Informeren hoe schadelijk het werkelijk is en oproepen tot medeleven met je buren.  Met andere woorden, het probleem van stoken tijdens een corona crisis (en vooral de situatie die ons nu te wachten staat) op de kaart zetten!

Deze kans moet gegrepen worden om een gezonde leefomgeving voor iedereen te creëren, juist nu corona patiënten frisse lucht nodig hebben om corona te overleven.

 

Hartelijk dank,

Stichting HoutrookVrij

 

[1] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3628242.

 

https://www.dvhn.nl/groningen/Overduidelijk-verband-tussen-luchtvervuiling-en-corona-25853691.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

[2] https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf