Houtrook-doorbraak bij rechtspraak nabij?

Houtrook-doorbraak bij rechtspraak nabij?
4 februari 2020 Redactie

“Anne-Marie Kuipers en haar advocate putten nu hoop uit een van de laatste rechterlijke uitspraken over houtrookoverlast, in dit geval van de rechtbank Oost-Brabant. In die zaak kwam de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak – een gerenommeerd instituut dat ook geregeld de Raad van State adviseert – met een 150 pagina’s tellend rapport over hoe wél verantwoorde metingen uitgevoerd zouden kunnen worden en welke normen daarbij gebruikt zouden kunnen worden. De rechtbank kende veel waarde toe aan het advies, maar ging nog niet zo ver dit al volledig over te nemen.”

Klik hier om het artikel in De Gelderlander te lezen.