Bert Brunekreef: Luchtvervuiling: een blijvende uitdaging

Bert Brunekreef: Luchtvervuiling: een blijvende uitdaging
25 juni 2018 Redactie

Date:13 apr 13, 2015

Minicollege door Bert Brunekreef. Bron

Bert Brunekreef (UU) heeft het in zijn college op 24 juni 2013 over de effecten van luchtvervuiling en fijnstof op de volksgezondheid.

 

Beelden van extreme luchtvervuiling in Beijing deze winter of in Moskou tijdens de zomer van 2010 laten zien dat deze vorm van vervuiling op sommige plaatsen nog altijd een groot risico voor de volksgezondheid vormt. Beperkt dit probleem zich tot delen van de wereld waar nog geen sprake is van strenge milieuwetgeving, zoals de hoogontwikkelde economieën deze de afgelopen decennia hebben ingevoerd? Of zijn de effecten op de volksgezondheid ook zichtbaar bij lagere niveaus van blootstelling?

De Europese Unie heeft 2013 uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Lucht’. Het bestaande beleid met betrekking tot luchtkwaliteit wordt dit jaar grotendeels herzien. Onderzoek naar de gezondheidseffecten van luchtvervuiling vormt een belangrijke basis voor dergelijk beleid. Europese luchtkwaliteitsnormen, in het bijzonder wat betreft ‘fijn stof’, zijn doorgaans minder streng dan in de VS en voldoen in nog mindere mate aan de richtlijnen van de WHO.

Uitdagingen bij het vaststellen van effecten van langdurige blootstelling aan ‘fijn stof’ zijn onder meer het kwantificeren van blootstellingscontrasten en het onderzoeken van voldoende grote populaties voor het nauwkeurig schatten van effecten als voortijdige sterfte, incidentie van coronaire hartziekten, en astma bij kinderen. Het onderzoek dat de KNAW steunt, draagt in grote mate bij aan het aanpakken van deze uitdagingen.

De methoden voor blootstellingsanalyse worden verfijnd door de ruimtelijke contrasten in blootstelling aan ‘fijn stof’ en andere verontreinigingen gedetailleerd op lokale schaal te modelleren. Hierbij gebruiken we speciaal daartoe ontwikkelde monitoringprogramma’s en zogeheten ‘Land Use Regression’ methodieken. De modellering van attributen van ‘fijn stof’ als massa, roetgehalte en chemische samenstelling is intussen sterk verbeterd. Methoden voor het meten en modelleren van ‘ultrafijn’ stof (< 100 nm.) zijn momenteel in ontwikkeling.

Verder is een grootschalige epidemiologische studie gestart, de European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). Doel van dit onderzoek is een nauwkeurige schatting van de effecten van langdurige blootstelling aan luchtvervuiling op onder meer de incidentie van laag geboortegewicht, ademhalingsaandoeningen bij volwassenen, hart- en vaatziekten en voortijdige sterfte. De ESCAPE-studie baseert zich op gegevens van bijna veertig bestaande Europese cohortstudies met in totaal meer dan één miljoen deelnemers. De uitkomsten worden dit jaar bekend.

 

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.