Marianne Thieme ziet niets in houtstook.

Marianne Thieme ziet niets in houtstook.
5 april 2018 Redactie

Wellicht oud nieuws. Maar Marianne Thieme heeft eind 2013 al aangegeven met onderbouwing door rapporten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen dat het stoken van hout niet zinvol is. Het KNAW is een genootschap van topwetenschappers, adviseur van de regering over wetenschapsbeoefening, en verantwoordelijk voor 17 onderzoeksinstituten

Waar er de hele tijd wordt geruzied over wat er nu wel en niet klopt aan de duurzaamheidsproblemen rond biomassa en biobrandstoffen, moet ik constateren dat de KNAW met een heel goede notitie is gekomen. Ze brengt twee belangrijke punten naar voren. Ten eerste geeft ze aan waarom hout stoken in elektriciteitscentrales niet helpt. Het verbranden van hout produceert meer CO2 dan het verbranden van steenkool, maar vanwege de subsidie worden er nu hele bossen gerooid en versnipperd voor bijstook. Dit leidt noch tot innovatie noch tot vermindering van CO2-uitstoot. Producenten zeggen dat ze nieuwe bomen zullen aanplanten die de CO2 weer opnemen. Maar zelfs als dat gebeurt, duurt het een eeuw voordat die schuld is ingelost.

Lees het hele artikel.