World Health Organization: Blootstelling verontreinigde buitenlucht veroorzaakt longkanker

World Health Organization: Blootstelling verontreinigde buitenlucht veroorzaakt longkanker
30 januari 2017 Redactie

Lyon/Genève, 17 oktober 2013 – Het gespecialiseerd bureau op het gebied van kanker van de World Health Organization, het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek (IARC), heeft vandaag gezegd dat luchtverontreiniging geclassificeerd is als carcinogeen voor de mens (groep 1).

Na het grondig herzien van de meest recente beschikbare wetenschappelijke literatuur hebben de wetenschappers geconcludeerd dat er voldoende bewijs is dat de blootstelling aan de verontreinigde buitenlucht longkanker veroorzaakt.

Zij merkten ook een positieve associatie op met een verhoogd risico van blaaskanker. De zwevende deeltjes (PM), een belangrijke component van luchtverontreiniging, werd apart beoordeeld en ook geclassificeerd als carcinogeen voor de mens (groep 1).

De IARC-evaluatie toonde aan dat met een toenemende blootstelling aan lucht vervuiling er een toenemend risico is op longkanker. Hoewel de samenstelling van de luchtverontreiniging en de niveaus van blootstelling sterk tussen locaties variëren, zijn de conclusies van de werkgroep  van toepassing op alle regio’s in de wereld.

Lees het document. Bron