Waarom de stookwijzer gebruiken

Waarom de stookwijzer gebruiken?

De startpagina van de stookwijzer doet voorkomen dat de app of de site vooral gericht is op stooktips. Nadat een postcode is ingevuld wordt een dashboard getoond met een advies of stoken van hout kan.

Op zich is dit heel logisch. De stookwijzer- de naam zegt het al –  is in principe voor stokers. Het idee is dat als stokers het advies volgen er veel minder vaak wordt gestookt. Deze app geeft namelijk heel vaak aan dat stoken niet verstandig is.

Voor gehinderden kan deze app helpen om met stokers in gesprek te gaan en hen te wijzen op deze app.

Nadat de postcode is ingevuld wordt het stookadvies gerelateerd aan de woonomgeving getoond. Via het menu scherm kan gekozen worden voor de optie:  Overlast melden.

Deze melding gaat zowel naar RIVM als aangesloten gemeenten bij het Schone Lucht Akkoord. Ook zijn er gemeenten vrijwillige aangesloten die het SLA niet hebben ondertekent.

We kunnen ons voorstellen dat de lezer denkt: waarom verwijst de stichting naar deze app. Het gaat om stoken.

Zolang er geen regels zijn die de niet stoker op dit moment beschermt is het melden van overlast belangrijk. De politiek wil nog geen stookverbod en handhaven is onhaalbaar omdat er geen of slechte handhaafbare normen zijn waar een gemeente mee moet werken. Deze app wordt nu door veel gemeenten gepromoot om vooral bewustwording bij stokers te creëren. Hen te informeren dat stoken echt ongezond is voor de buurt maar ook voor henzelf.

Deze app/site biedt gehinderden echter de mogelijkheid om op een eenvoudige manier de overlast te melden. En melden is belangrijk. Elke keer als u overlast ervaart. De overheid krijgt hierdoor beter zicht op aantallen burgers die overlast ondervinden.